Tin nóng

Thời sự học đường

Thông tin tuyển sinh mới nhất

Tài liệu để học tốt chi tiết nhất

Lý luận văn học: Đặc điểm ngôn ngữ thơ

Trong dòng chảy của văn học, mỗi loại hình nghệ thuật lại có những đặc trưng khu biệt với những loại hình nghệ thuật khác, đó chính là những yếu tố cơ bản cốt lõi để phân định các loại thể trong văn ... Xem thêm

Giáo dục Gia đình

Góc giải trí – Thư giãn

Phân tích bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu

Tố Hữu một hồn thơ dân tộc, một nhà thơ lớn trong nền văn học Cách mạng Việt nam. Có thể nói những tác phẩm của ông không chỉ thể hiện tư tưởng, lẽ sống của bản thân mình mà qua đó ta còn thấy được ... Xem thêm

Series Ngữ Văn

Đáp án 24 mã đề thi Toán THPT Quốc Gia 2018

Ngày 25/06/2018, thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia với hai bài thi đầu tiên là Ngữ văn và Toán. Đề toá được đánh giá 30 câu đầu ở mức độ cơ bản, 20 câu sau dành để phân loại học sinh. Do vậy, thi ... Xem thêm

Series Toán học

Series Tiếng Anh

Series Vật lý

Series Hoá học

Series Sinh học

Series Lịch sử

Series Địa lý

Series Năng khiếu